Dirigent en instructeur

Een dirigent of instructeur heeft de leiding over het orkest/ band en moet er op  toezien dat iedereen in harmonie speelt, en op het juiste moment zijn taak vervult. Hiervoor is wel een conservatorium studie noodzakelijk. Muziekvereniging Linfano werkt met gekwalificeerde dirigenten en instructeurs die daarnaast zelf ook top beroepsmuzikanten en docenten zijn. Om dit werk te kunnen doen hebben zij een uitstekend oor voor muziek nodig  Elke kleine afwisseling en foute noot of ritme dient gehoord te worden, om zo de afstemming op elkaar te verbeteren.

Om een grote groep mensen te kunnen leiden en op elkaar in te laten spelen zal een dirigent/instructeur veel tijd doorbrengen met het repeteren van het muziekstuk, zodat het tijdens de uitvoering zo perfect mogelijk klinkt. De dirigent/instructeur is niet alleen de persoon die de maat aangeeft, maar ook degene die de interpretatie van de muziek bepaald. Eenzelfde stuk kan op vele manieren gespeeld worden. De dirigent/instructeur kiest op welke manier dit gebeurt, en dus welke sfeer en emoties op het publiek overgebracht worden. Om dit te kunnen doen zal hij veel kennis over muziek, muzikanten en het publiek moeten hebben om zo uit de vele muzikale interpretaties te kiezen.

Dirigeren is lastiger dan het lijkt. Men denkt misschien dat het eenvoudig met een stokje zwaaien is. Maar het is zeker niet eenvoudig om leiding te geven aan een orkest of band. Niet alleen het dirigeerstokje wordt gebruikt. Ook de handen en gehele fysieke expressie worden ingezet om aan de muzikanten over te brengen wat er van hun verwacht wordt. Zodat de muzikanten de toon van het muziekstuk beter kunnen vinden. Dit vraagt veel meer energie dan je denkt, waardoor een dirigent en een instructeur ook zelf in goede conditie moeten  zijn.

Elke dirigent en instructeur heeft een eigen manier van leiding geven, en elk muziekstuk klinkt daardoor anders. Dit is onder andere afhankelijk van de verbeeldingskracht en de vele kwaliteiten van de dirigent/instructeur.

Breadcrumbs