Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds) betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.

Hoe werkt het? Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdfondssportencultuurfonds.nl en klik door naar de gemeente waarin u woont.