Linfano Logo

Binnen het bestuur vormen drie personen het dagelijks bestuur: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zij hebben heel duidelijk specifieke taken. Maar ook de zogenaamde algemene bestuursleden zijn verantwoordelijk voor bepaalde bestuurstaken.

Hieronder staat een overzicht van welk bestuurslid welke taken in zijn of haar 'portefeuille' heeft. Zo weet iedereen bij wie je terecht kunt met vragen of opmerkingen over de verschillende onderwerpen binnen Linfano.


Voorzitter: Marlies Broer

Taken:

Coördinatie bestuur, Lid Stichtingsbestuur, Voorzitten bestuursvergaderingen, Woordvoerder bestuur / vereniging


Penningmeester: Bert van Vliet

Taken:

Boekhouding, Factureren o.a. optredens, Innen contributies, lesgelden en donaties, Lid Stichtingsbestuur, Opstellen jaarrekening en begroting, Verzekeringen, Leden- en donateursadministratie, Contactpersoon malletband


Secretaris: Gijsbert-Jan Vermeulen

Taken:

Administratie ingekomen stukken, Archief, Correspondentie, Contactpersoon Jeugdcommissie, Contactpersoon Technische Commissie, Lid Stichtingsbestuur, Contactpersoon Barcommissie, Agenda en notulen bestuursvergaderingen, Jubilarissen, Postbus legen


Bestuurslid: Patrick Buijs

Taken:

Contactpersoon Internetduo, Nieuwsbrief (sms'je)


Bestuurslid: Rumy van den Heuvel

Taken:

Contactpersoon Promotiewerkgroep, Coördinatie alle lessen en AMV, Contactpersoon Opleidingscommissie


Bestuurslid: Marina van Dijk

Taken:

Contactpersoon Muziekcommissie / Coördinatie zaalhuur / Contactpersoon Bijzondere Activiteiten Commissie


Bestuurslid: René Sondervan

Taken:

Contactpersoon Duo Uniformen / Contactpersoon Concert- en Activiteitencommissie, Ledenbinding, Coördinatie optredens, Fondsen en Subsidies


 

Daarnaast worden er een aantal taken uitgevoerd door niet-bestuursleden:

Perscontacten: concert commissie
Verjaardagskaarten: Ina de Koning 

Tamboer Maitre: René Sondervan
Kapelmeester: Jan Vergeer
Materiaalmeester Technische Commissie: Gerwin van den Wijngaard
Administratie Sinaasappelactie: ?