Linfano Logo

Binnen het bestuur vormen drie personen het dagelijks bestuur: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zij hebben heel duidelijk specifieke taken. Maar ook de zogenaamde algemene bestuursleden zijn verantwoordelijk voor bepaalde bestuurstaken.

Hieronder staat een overzicht van welk bestuurslid welke taken in zijn of haar 'portefeuille' heeft. Zo weet iedereen bij wie je terecht kunt met vragen of opmerkingen over de verschillende onderwerpen binnen Linfano.


 
Voorzitter: Marlies Broer
Penningmeester: vacature
Secretaris: Gijsbert-Jan Vermeulen
Bestuurslid: Rumy van den Heuvel
Bestuurslid: Marina van Dijk
Bestuurslid: René Sondervan
Bestuurslid: vacature

Daarnaast worden er een aantal taken uitgevoerd door niet-bestuursleden:

Perscontacten: concert commissie
Tamboer Maitre: René Sondervan
Kapelmeester: Jan Vergeer